Sprzedaż pomp przemysłowych

Przedmiotem działalności spółki Z.E.A.N.N. Rotor jest sprzedaż i serwis – diagnostyka, przeglądy i remonty - pomp przemysłowych renomowanych producentów, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami BHP. Oferta jest skierowana do służb utrzymania ruchu przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki: budowlanym, chemicznym, energetycznym, farmaceutycznym, papierniczym oraz spożywczym.

W naszym szerokim katalogu asortymentowym znajdują się pompy wszelkiego rodzaju, m.in.:

• wirowe,
• głębinowe,
• hydroforowe,
• śrubowe
• perystaltyczne
• próżniowe.

 

Oferta dotyczy także maszyn przeznaczonych do specjalistycznych zastosowań przemysłowych, gdzie wymagane są określone parametry techniczne urządzeń przystosowane do właściwości fizykochemicznych transportowanych materiałów. W tej grupie produktowej mamy pompy do ścieków, parafin, olejów, klejów, smarów i innych niestandardowych substancji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompy, przepompownie, mieszadła

• Pompy wyporowe i wirowe – nurnikowe, zębate, śrubowe, perystaltyczne, rotacyjne, odśrodkowe, osiowe, diagonalne, promieniowe,
hydroforowe, obiegowe, dozujące, próżniowe, monoblokowe, głębinowe, zatapialne.
• Mieszadła, aeratory, urządzenia napowietrzające.
• Szafy sterujące, układy zabezpieczające i monitorujące.
• OXIPERM PRO – urządzenia do dezynfekcji instalacji ciepłej wody (ochrona przed bakterią Legionella pneumophila)

Minimum informacji o pompach

POMPY – pompy należą do najpopularniejszych maszyn i są stosowane we wszystkich dziedzinach przemysłu, oraz w gospodarce komunalnej. Pompy służą do transportowania różnych mediów (do wody, ścieków, olejów, parafin, moszczy, kondensu, gazów w postaci płynnej). Pompami - w pewnym sensie - można także nazwać niektóre przenośniki cieczy, np. strumienice i mieszadła oraz przenośniki gazów np. wentylatory i dmuchawy a także pompy do materiałów sypkich np. podajniki. Pompy to także maszyny odwracalne, które mogą pracować okresowo jako pompy lub silniki (turbiny) wodne.

Przykładowe rodzaje pomp - pod względem budowy i zastosowania: 

POMPY WIROWE – elementem roboczym jest obracający się wirnik łopatkowy otwarty lub zamknięty który obracając się powoduje różnicę ciśnień pompowanej cieczy tj. zasysanie cieczy z przewodu ssawnego i jej wyrzut do przewodu tłocznego. W zależności od sposobu uzyskiwania wzrostu ciśnienia pompy przepływowe dzieli się na samozasysające i nie samozasysające, które przed uruchomieniem trzeba zalać cieczą. Zależnie od kierunku przepływu cieczy w wirniku rozróżnia się pompy odśrodkowe, bocznokanałowe, diagonalne i osiowe np. śmigłowe. Pompy przepływowe mogą być jednostopniowe lub wielostopniowe (kilka wirników na jednym wale) np. hydroforowe, procesowe.

POMPA ŚCIEKOWA I SZLAMOWA – pompy najczęściej wirowe z wirnikiem: jednokanałowym lub dwukanałowym, otwartym lub zamkniętym, śrubowo odśrodkowym, z rozdrabniaczem, wysokiego podnoszenia, Vortex, o małej ilości łopatek na wirniku przeznaczone do transportowania cieczy z zanieczyszczeniami np. szlam, ścieki w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków.

POMPA GŁĘBINOWA – pompy osadzane w studni na rurze tłocznej, wirowe, wielostopniowe, napędzane silnikiem elektrycznym.

POMPY WYPOROWE – w pompach wyporowych ciecz jest pompowana przy pomocy elementu roboczego ruszającego się ruchem: posuwisto-zwrotnym dla pomp tłokowych i przeponowych (np. do wody, olejów), obrotowym dla pomp rotacyjnych (np. do olejów, glikolu) i ślimakowych (np. do parafin, ścieków) lub obiegowym dla pomp perystaltycznych (np. do klejów, farb, kwasów, artykułów spożywczych, leków).

POMPA ROTACYJNA – pompy z wirnikiem wałeczkowym, pompy zębate, o wirujących cylindrach, pompy o wirujących tłokach (np. do olejów, gęstych cieczy).

POMPA KRZYWKOWA – pompy rotacyjne, z jednym wirnikiem dwoma lub trzema wirnikami w kształcie krzywki do cieczy czystych (np. olejów i gazów).

POMPA ŁOPATKOWA – pompy z elementem roboczym w postaci ruchomych łopatek do czystych gazów (np. pompy próżniowe i dmuchawy).

POMPA TŁOKOWA – pompy jednostronnego działania i dwustronnego działania.

POMPA PRÓŻNIOWA – pompy do wytwarzania próżni najczęściej są to pompy z pierścieniem wodnym, pompy śrubowe lub łopatkowe. Do wysokich próżni stosuje się pompy jonowe, kriogeniczne, dyfuzyjne, adsorpcyjne i absorpcyjne.

Istnieją jeszcze pompy specjalistyczne:

pompy skrzydełkowe, ślimakowe, śmigłowe, śrubowe,elektromagnetyczne, strumienicowe cieczowe i gazowe, strumienice (eżektory i inżektory), wałeczkowe, zębate, wielotłokowe, różnicowe, zestawy hydroforowe, wentylatory, pompy do materiałów sypkich, betonu i inne.