Pompy Flygt

ITT FLYGT Sp. z o. o. Producent urządzeń zatapialnych dla gospodarki wodno- ściekowej.

Flygt produkuje pompy zatapialne dla budownictwa, górnictwa, gospodarki komunalnej, rolnictwa, przemysłu melioracji oraz pompy dla służb ratowniczych. Kolejnym działem produkcji są mieszadła oraz systemy napowietrzania. Flygt oferuje również pompownie przydomowe CO.

Powrót