Ecol Union

Ecol-Unicon to jeden z głównych producentów i dystrybutorów urządzeń ochrony wód środowiska naturalnego w Polsce.

Oferta Spółki bazuje na własnej produkcji prefabrykatach betonowych, które wyposażone w różnorodne rozwiązania technologiczne, stanowią szeroką gamę urządzeń. Najważniejsze z nich to studnie betonowe, osadniki, separatory, pompownie i oczyszczalnie ścieków.

Powrót