Obsługa klienta

Powierzone zadania realizujemy dwuetapowo:

ETAP 1 

Weryfikacja urządzenia. Oględziny, oczyszczenie korpusu, dezynfekcja (pompy ściekowe), demontaż technologicznych, oczyszczenie i pomiary części oraz analiza stopnia zużycia. Weryfikację kończymy przygotowaniem trój wariantowej specyfikacji zadania.

 

Specyfikacja zadania

1. Protokół z weryfikacji
- zawiera wykaz stwierdzonych uszkodzeń, związek przyczynowo-skutkowy awarii oraz ocenę stanu technicznego urządzenia.

2. Sugerowany zakres naprawy zawiera wyszczególnienie części zakwalifikowanych do regeneracji lub wymiany oraz niezbędny, ekonomiczny i zalecany zakres naprawy:

  • Zakres niezbędny – Naprawa uszkodzonych lub nadmiernie zużytych podzespołów oraz wymiana materiałów eksploatacyjnych. Stopień zużycia i sprawność urządzenia pozostaje bez zmian.
  • Zakres ekonomiczny/uzgodniony – Naprawa uszkodzonych lub nadmiernie zużytych podzespołów oraz wymiana materiałów eksploatacyjnych i wymiana lub regeneracja newralgicznych części. Obniżenie stopnia zużycia wraz z optymalnym podwyższeniem sprawności.
  • Zakres zalecany – Wymiana lub regeneracja istotnych części o wymiernym zużyciu. Przywraca parametry techniczne przewidziane przez producenta

3. Wycena trzech wariantów naprawy oraz – w uzasadnionych przypadkach – oferta sprzedaży nowego urządzenia. Specyfikacja zawiera także informacje o terminie realizacji, warunkach dostawy i płatności, warunkach gwarancji i określa terminy przeglądów eksploatacyjnych. Całość wraz z fotodokumentacją wysyłamy na wskazany adres e-mail.

ETAP 2

Realizacja zamówienia. Na podstawie wyboru klienta odpowiadającego jego oczekiwaniom realizujemy uzgodniony zakres. Archiwizujemy fotodokumentację, wyniki pomiarów i badań – protokoły wysyłane są na życzenie klienta.

GWARANCJA

  • Na wykonane usługi i sprzedawane wyroby udzielamy gwarancji.
  • Na sprzedawane części zamienne obowiązuje gwarancja producenta.
  • Szczegółowe warunki gwarancji i zakres odpowiedzialności przedstawiamy w specyfikacji.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt