Wsparcie techniczne

MAGAZYNOWANIE REZERWOWYCH MASZYN WIRUJĄCYCH

 

Jednym z podstawowych problemów ze sprawnymi pompami rezerwowymi jest ich magazynowanie. 


           Podczas długotrwałego magazynowania pomp, pomiędzy powierzchniami uszczelniającymi pierścieni uszczelnień mechanicznych występuje zjawisko dyfuzji.

Długi czas bezruchu oraz brak cieczy pompowanej pomiędzy gładkimi powierzchniami pierścieni uszczelnienia powoduje przenikanie cząsteczek pomiędzy tymi pierścieniami, co powoduje tzw. sklejanie się uszczelnień.

Po silnym sklejeniu rozruch urządzenia doprowadza do zerwania i uszkodzenia elastomerów, tym samym powoduje utratę szczelności pompy.
 
Kolejnym problemem jest korozja wewnętrznych elementów pomp.

Materiały stosowane w standardowych pompach to najczęściej żeliwo i stal gdzie pojawia się korozja. 
Korodowanie nieużywanych elementów współpracujących z bardzo małymi szczelinami np. wirników 

i tarcz powoduje zakleszczanie i blokowanie się tych elementów.
 
Niemniej istotnym problemem podczas magazynowania urządzeń rezerwowych są odkształcenia w węzłach łożyskowych.
Każde urządzenie posiadające wirnik, podczas magazynowania narażone jest – w mniejszym czy większym stopniu – na odkształcenia bieżni łożysk.
Wielkość odkształcenia jest generalnie wprost proporcjonalna do ciężaru wirnika i czasu bezruchu a to dotyczy wszystkich długo magazynowanych maszyn wirujących.
 
Reasumując – długotrwałe, nieodpowiednie magazynowanie nowych lub remontowanych maszyn wirujących kończy się ich uszkodzeniem w chwili rozruchu.
 
Aby uniknąć takiego typu niespodzianek zalecamy magazynowanie w sposób dostosowany dla danego urządzenia, uwzględniający miejsce magazynowania, materiały oraz budowę urządzenia a także konserwację wnętrza lub jej brak.

 

UWAGA!

 

 Podczas magazynowania maszyn wirujących należy pamiętać o cyklicznym obracaniu wału aby uniknąć odkształcenia bieżni łożyskowych lub sklejenia powierzchni uszczelnienia mechanicznego pod wpływem dyfuzjii.

 

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie pytania. Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się